బృంద కార్యాచరణ

కార్యాచరణ02

ఐస్ స్టోన్

2-కంపెనీ-రీడింగ్-యాక్టివిటీ

కంపెనీ రీడింగ్ యాక్టివిటీ

3-కంపెనీ-స్పోర్ట్స్-డే

కంపెనీ క్రీడా దినోత్సవం

4-2022-మొదటి-సీజన్-సమావేశం

2022 మొదటి సీజన్ సమావేశం

కార్యాచరణ30

పనిని పునఃప్రారంభించడానికి 2022 రెడ్ పాకెట్

కార్యాచరణ29

2022 కొత్త షోరూమ్ ప్రారంభం

కార్యాచరణ27

2022 కంపెనీ శిక్షణ

కార్యాచరణ26

2021 క్రిస్మస్

కార్యాచరణ24

2021 ఐస్ స్టోన్ టీమ్

ప్రదర్శన 5

2018 జియామెన్ స్టోన్ ఫెయిర్

కార్యాచరణ33

2018 కంపెనీ ప్రయాణం

12-కంపెనీ-ట్రావెల్

కంపెనీ ప్రయాణం

కార్యాచరణ19

2018 కంపెనీ కార్యాచరణ

కార్యాచరణ13

2017 కంపెనీ ప్రయాణం

కార్యాచరణ08

2016 కంపెనీ ప్రయాణం

కార్యాచరణ06

2016 కంపెనీ ప్రయాణం

కార్యాచరణ05

2015 కంపెనీ ప్రయాణం

కార్యాచరణ03

2013 ICE స్టోన్